Obsah

Vyhlášky a nařízení

 

Platné

NOVÁ►Obecně závazná vyhláška č, 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Nevratice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu záklandí školy

Nařízení obce č. 2/2017 o změně Nařízení obce Nevratice č. 1/2017 o zákuzu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na pzemní obce 

Obecně závazná vyhláška obce Nevratice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obdodu mateřské školy 

Obecně závazná vyhláška obce Nevratice č. 1/2016 o nočním klidu 

Obecně závazná vyhláška obce Nevratice č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nevratice

Obecně závazná vyhláška obce Nevratice č. 3/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nevratice a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů

Neplatné

 

Obecně závazná vyhláška obce Nevratice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování komunálních odpadů  (nově vyhláška č. 2/2018)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (nově vyhláška č. 2/2017)