Obsah

Aktuality

Místní poplatky 2023

poplatek za svoz, odstraňování komunálního odpadu:           500 Kč/osoba hlášená k trvalému pobytu v obci

                                                                                                            500 Kč/majitel nemovitosti, kde není hlášený nikdo k TP

                                                                                                            250 Kč/osoba mladší 12 let

Poplatek za psa - zrušen, od 1.1.2023 se neplatí

Poplatky jsou splatné do 30.4.2023

podrobné informace k místním poplatkům 2023

vyhlášky platné k 1.1.2023

OZV č. 1/2021 o místním poplatku (153.72 kB)

 

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost viz vyhlášky:

pro poplatkovou povinnost na rok 2023 - ohlášení do 1.3. - ohlášení slevy, zániku povinnosti, doložení čestné prohlášení (60.09 kB) čestné prohlášení pro nemovitost kde není žádná osoba přihlášená k pobytu (61.9 kB)

při změně poplatkové povinnosti v průběhu roku  - ohlášení do 60 dnů ode dne kdy změna nastala