Obsah

Aktuality

Místní poplatky 2021

poplatek za svoz, odstraňování komunálního odpadu:           500 Kč/osoba hlášená k trvalému pobytu v obci

                                                                                                            500 Kč/majitel nemovitosti, kde není hlášený nikdo k TP

                                                                                                            250 Kč/osoba mladší 12 let

Poplatek za psa                                                                                100 Kč

Poplatky jsou splatné do 30.4.2021

podrobné informace k místním poplatkům 2021

vyhlášky platné od 1.1.2021

OZV č. 1_2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, odstrňování,.. komunálního odpadu

OZV č. 2_2019 místní poplatek ze psů

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost viz vyhlášky:

pro poplatkovou povinnost na rok 2021 - ohlášení do 15. ledna - ohlášení slevy, zániku povinnosti, doložení čestné prohlášení

při změně poplatkové povinnosti v průběhu roku  - ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala

 

V rámci zavádění nové evidence psů žádáme všechny majitele o vyplnění ohlášení k místnímu poplatků ze psů