Obsah

Aktuality

Místní poplatky 2024

poplatek za svoz, odstraňování komunálního odpadu:           700 Kč/osoba hlášená k trvalému pobytu v obci

                                                                                                            700 Kč/majitel nemovitosti, kde není hlášený nikdo k TP

                                                                                                            500 Kč/osoba mladší 12 let

Poplatek za psa - zrušen, od 1.1.2023 se neplatí

Poplatky jsou splatné do 30.4.2024

 

 

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost viz vyhlášky:

pro poplatkovou povinnost na rok 2024 - ohlášení do 1.3. - ohlášení slevy, zániku povinnosti, doložení čestné prohlášení (60.09 kB) čestné prohlášení pro nemovitost kde není žádná osoba přihlášená k pobytu (61.9 kB)

při změně poplatkové povinnosti v průběhu roku  - ohlášení do 60 dnů ode dne kdy změna nastala