Obsah

Obec Nevratice

obecObec Nevratice spadá do okresu Jičín a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hořice. Obec Nevratice se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Jičína a dvanáct kilometrů západně od města Hořice. Turisticky spadá do oblasti Podzvičínska. Na území této malé vesničky žije trvale zhruba 170 obyvatel.Vesnice Nevratice leží v průměrné nadmořské výšce 246 metrů.

Důležité

Na základě usnesení č. 247 ze dne 18.3.2020 vláda České republiky zakázala všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa), které brání šíření kapének. Důrazně Vás žádáme o dodržování těchto povinností. 
UPOZORNĚNÍ: nedodržování povinností dle nařízení může být považováno za přestupek dle § 34 krizového zákona.

 

roušky

 

UPOZORNĚNÍ NA DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ

 

Usnesení vlády o zákazu pohybu bez zakrytí dýchacích cest a nákupy pro osoby 65 let od 10:00 do 12:00, a dlaší planté od 19.3.2020 

Rozhodnutí hejtmana KHK - zákaz pohybu bez zakrytí dýchacích cest platné od 12:00 18.3.2020

 

OMEZUJEME ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU NEVRATICE

ÚŘAD BUDE DO ODVOLÁNÍ NEKONTAKTNÍ

V NEODKLADNÝCH PŘÍPADECH NÁS NEJPRVE KONTAKTUJTE TELEFONNICKY

STAROSTA OBCE            725 901 609

ÚČETNÍ OBCE            727 968 377

***S ÚHRADOU POPLATKŮ NEMUSÍTE SPĚCHAT***

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODOVOZ ODPADU A PSA JSOU SPLATNÉ DO 30.4.2020!!!

* ŽÁDÁME O UHRAZENÍ POPLATKŮ NA BANKOVNÍ ÚČET

* V PŘÍPADECH HOTOVOSTNÍ ÚHRADY VYČKEJTE DO ODVOLÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ:

DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR

ZÁKAZ AKCÍ A SHROMÁŽDĚNÍ

ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOL

ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ

OMEZENÍ DOPRAVY

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

koronavi 1 koronavirus 2 koronavirus 3

Vyhlášení NOUZOVÝ STAV

omezení provozu autobusových linek

Mimořádné opatření - zákaz akcí a shromáždění s účastí přesahujících 100 osob

Mimořádné opatření - uzavření škol

Mimořádné opatření - zákaz návštěv v nemocnici

Česká pošta - Dodávání zásilek v důsledku výskytu knronaviru

Doporučení pro cestující z Itálie či jiných oblastí s vysokým výskytem viru COVID-19

DOPORUČENÍ Krajské hygienické stanice KHK - KORONAVIRUS

 

Místní poplatky 2020

poplatek za svoz, odstraňování komunálního odpadu:           500 Kč/osoba hlášená k trvalému pobytu v obci

                                                                                                            500 Kč/majitel nemovitosti, kde není hlášený nikdo k TP

                                                                                                            250 Kč/osoba mladší 12 let

Poplatek za psa                                                                                100 Kč

Poplatky jsou splatné do 30.4.2020

 

nové vyhlášky platné od 1.1.2020

OZV č. 1_2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, odstrňování,.. komunálního odpadu

OZV č. 2_2019 místní poplatek ze psů

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost viz vyhlášky:

pro poplatkovou povinnost na rok 2020 - ohlášení do 15. ledna - ohlášení slevy, zániku povinnosti, doložení čestného prohlášení

při změně poplatkové povinnosti v průběhu roku  - ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala

poučení

 

V rámci zavádění nové evidence psů žádáme všechny majitele o vyplnění ohlášení k místnímu poplatků ze psů