Obsah

Obec Nevratice

obecObec Nevratice spadá do okresu Jičín a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hořice. Obec Nevratice se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Jičína a dvanáct kilometrů západně od města Hořice. Turisticky spadá do oblasti Podzvičínska. Na území této malé vesničky žije trvale zhruba 170 obyvatel.Vesnice Nevratice leží v průměrné nadmořské výšce 246 metrů.

Důležité

Přečtěte si pravidla pro návštěvu obecního úřadu v době pandemie Koronaviru

Prodloužení splatnosti místních poplatků do 31.5.2020 bez sankcí (viz níže a úřední deska)

 

O z n á m e n í – o d e č e t   v o d n é

 

V letošním roce bude společnost Královehradecká provozní a.s. řešit odečty stavu z vodoměrů bezkontaktně. V nejbližší

době budou všichni odběratelé kontaktováni z čísla 725 321 049 s prosbou o nahlášení aktuálního stavu na vodoměru.

Prosíme občany, aby toto telefonní číslo neignorovaly, popřípadě na něho mohou i sami zavolat.

 
Potřebujete ROUŠKU nebo DEZINFEKCI
potřebujete pytle na tříděný odpad nebo komunální odpad (zaplacené poplatky)
- zavolejte nám vše doručíme!!
***************************************************************

 

Místní poplatky 2020

Prodloužení splatnosti poplatků do 31.5.2020 bez sankcí

poplatek za svoz, odstraňování komunálního odpadu:           500 Kč/osoba hlášená k trvalému pobytu v obci

                                                                                                            500 Kč/majitel nemovitosti, kde není hlášený nikdo k TP

                                                                                                            250 Kč/osoba mladší 12 let

Poplatek za psa                                                                                100 Kč

Poplatky jsou splatné do 30.4.2020

 

nové vyhlášky platné od 1.1.2020

OZV č. 1_2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, odstrňování,.. komunálního odpadu

OZV č. 2_2019 místní poplatek ze psů

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost viz vyhlášky:

pro poplatkovou povinnost na rok 2020 - ohlášení do 15. ledna - ohlášení slevy, zániku povinnosti, doložení čestného prohlášení

při změně poplatkové povinnosti v průběhu roku  - ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala

poučení

 

V rámci zavádění nové evidence psů žádáme všechny majitele o vyplnění ohlášení k místnímu poplatků ze psů