Obsah

Bludička

Nevratická bludička

SDH NEVRATICE -  noční soutěž mladých hasičů

        NEVRATICKÁ BLUDIČKA VI. ročník

        sobota 26.6.2021 na sportovním hřišti v Nevraticích

INFO: kategorie – mladší, starší

 

Program            

štafeta speciál                                                                                                 

2x    požární útok                                      

Časový harmonogram

od 17:00 hodin prezentace

v 18:00 hodin nástup družstev

cca 24:00 ukončení,