Obsah

Místní poplatky 

poplatek za svoz, odstraňování komunálního odpadu:           500 Kč/osoba hlášená k trvalému pobytu v obci

                                                                                                            500 Kč/majitel nemovitosti, kde není hlášený nikdo k TP

                                                                                                            250 Kč/osoba mladší 12 let

Poplatky jsou splatné do 30.4.

 

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost viz vyhlášky:

pro poplatkovou povinnost- ohlášení do 1.3. - ohlášení slevy, zániku povinnosti, doložení čestné prohlášení

při změně poplatkové povinnosti v průběhu roku  - ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala