Obsah

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z insolvečního rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Informační systém datových stránek - ISDS:
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Podání oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Podání žádosti o znepřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o nastavení datové schránky do režimu OVM (orgán veřejné moci)
 • Podání žádosti o zrušení nastavení datové schránky do režimu OVM
 • Podání oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo    vedoucím   OVM
 • Podání povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO
 • Podání zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

 

Správní poplatky

Evidence Cena za 1.stranu Cena za každou další  započatou stranu
Katastr nemovitostí 100,- 50,- Kč
Obchodní rejstřík 100,- 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- 50,- Kč
Rejsřík trestů 100,- 0,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- 50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- 50,- Kč
Podání podle živnostenského zákona 50,- Kč za přijetí podání
+ další poplatek dle druhu podání
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- 50,- Kč
Autorizovaná konverze dokumentů 30,- Kč 30,- Kč
Veškerá podání v rámci ISDS zdarma
Opětovné podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových 200,- Kč